Door gebruik te maken van de GTB gaat u akkoord met de Eindgebruikersovereenkomst.

Koppelingen:
Vorig artikel: OVERNEIGEN Volgend artikel: OVERNEMING
GTB Woordenboeken: MNW

OVERNEMEN

Woordsoort: ww.(trans.,st.)

Modern lemma: overnemen

bedr. st. ww. Mnl. overnemen. Uit Over en Nemen.
I.  Over in de bet. 19); met den klemt. op Over en scheidbaar vervoegd. Scheepsterm. Water overnemen, water binnen boord krijgen door het overslaan van de zee, de golven. Ook met verzwijging van het object.
Een zeetje overnemen (door het breken van eene golf).   poëem WNT
— Te maecken, dat het (zeker schip) door gemelte middel te min overnemen ende oocq te meer ende beter losinge hebben, alsmede het behoorlijcke seyl sal mogen voeren,   V. RIEBEECK, Dagverh. 3, 387 [1660].
+II.  Over in de bet. 21); met den klemt. op Over en scheidbaar vervoegd.
III.  Over in de bet. 24); met den klemt. op 't ww. en onscheidbaar vervoegd. Omvatten; hetzij met de hand, hetzij met de armen. Bij KIL.: ”ouer-nemen, ouer-grijpen met de handen. Manu complecti.” Thans alleen nog gewestelijk in Z.-Nederl., b.v. in Brabant en Antwerpen (zie SCHUERM., Bijv. [1883], TUERLINCKX, CORN.-VERVL.).
Een boom zoo dik, dat ge hem niet overnemen en kunt.   poëem WNT
Afl. Overname, overneming (zie de woorden). — Verder: Overnemer, inzonderheid in de bet. II, B) (”D'overnemer vande selve obligatie”, Cost. v. Antw. 2, 524 [1582]; ”Overnemer ofte tweeden kooper”, Cost. v. Brugge 2, 677 [1744]; ”Een schriftelyk Declaratoir door den Verkoper en den Koper of Overneemer beide getekent”, Gr. Placaetb. 9, 949 a [1791]; ”Koopers, verkrijgers of overnemers van branderijen”, Wet. v. 26 Aug. 1822 (Stbl. 37), a. 5).
Samenst. In de bet. II, B, 1, c). Overneemkantoor, telegraafkantoor waar telegrammen worden doorgeseind (”Maar op de groote overneemkantoren zijn maar weinig van dergelijke draden”, Tijdschr. v. Post. en Tel. 16, 39 b).
© 2007 INL. Artikel gepubliceerd in 1907.